افراد پس از ثبت شرکت میتوانند بنا بر نیاز تغییراتی در اساسنامه یا موارد شرکت ایجاد نمایند.

ثبت تغییرات هم مانند ثبت شرکت الزامی میباشد.

منظور از تغییرات تمامی تصمیمات و تغییرات که طی جلسه مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی یا جلسات هیئت مدیره بنا به ضرورت صورت میگیرد.

تمامی تغییرات شرکت که عموما شامل ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال،تغییر آدرس،ورود و خروج افراد، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییرات اساسنامه و… باید سریعا ثبت گردد.بدیهی است عدم ثبت تغییرات و مخفی کردن آن که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود نافی خسارت و جبران خسارات وارده شخص خاطی نخواهد بود.

انواع تغییرات شرکت ها:

تغییر نشانی

تغییر نام

تغییر موضوع فعالیت/الحاق موضوع فعالیت

تعیین روزنامه کثیر الانتشار

افزایش و کاهش سرمایه

نقل و انتقال سهام

ورود و خروج نفرات (در شرکت های مسئولیت محدود ورود و خروج نفرات نیاز به گواهی مالیاتی ندارد مگر در شرایطی که نفرات شرکت بخواهند نقل و انتقال صورت بگیرد که در این صورت باید توسط دفتر اسناد رسمی و با گواهی مالیاتی باشد)

هیئت مدیره و حق امضا

تصویب ترازنامه مالیاتی

انتخاب بازرس در شرکت های سهامی خاص

تبدیل شرکت

انحلال

تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات:

کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد شرکت

کپی مدارک ثبتی شرکت(اساسنامه،اظهارنامه،صورتجلسات)

تکمیل فرم اطلاع شرکت

    هر سوالی دارید مطرح نمایید
    Send via WhatsApp