کارت عضویت اتاق بازرگانی چیست

کارت عضویت اتاق بازرگانی کارتی است که توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد

و صدور این کارت موکول به آن است که متقاضیان، نام شرکت یا نام خویش را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشند.

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت عضویت در اتاق بازرگانی می نمایند

باید بر اساس فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت و بیزینس خود را به اتاق بازرگانی ارائه نمایند

و اعتبار آنان از جانب دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی تایید گردد.

نحوه عضویت در اتاق بازرگانی

مطابق با قوانین و رویه موجود، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی کارت عضویت در اتاق بازرگانی می توانند با ارائه تمام مدارک و داشتن شرایط لازم به عضویت اتاق بازرگانی در آیند به شرطی که در مدارک آن ها نقصی وجود نداشته باشد.

مدارک لازم برای عضویت در اتاق بازرگانی اشخاص حقیقی

۱- افراد متقاضی کارت عضویت در اتاق بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام داشته باشند

۲- ارائه کپی برابر اصل از مدارک شناسایی هویتی مانند کارت ملی و شناسنامه

۳- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

۴- ارائه کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت دائم از خدمت

۵- ارائه 1 قطعه عکس رنگی ۴*۳ پرسنلی

۶- تکمیل و امضا نمودن تعهد نامه عضویت در اتاق بازرگانی

۷- پرداخت هزینه عضویت در اتاق بازرگانی

مدارک لازم برای صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی اشخاص حقوقی:

۱- ارائه روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت

۲- ارائه روزنامه رسمی آخرین تغییرات صورت گرفته در شرکت

۳- ارائه شماره ثبت و شناسه ملی شرکت

۴- ارائه کپی برابر اصل از مدارک شناسایی رسمی مدیر عامل مانند کارت ملی و شناسنامه که کپی آن باید واضح و خوانا باشد

۵- ارائه 1عدد عکس رنگی پرسنلی از مدیرعامل شرکت

۶- پرداخت هزینه عضویت در اتاق بازرگانی

    هر سوالی دارید مطرح نمایید
    Send via WhatsApp