کد اقتصادی چیست؟

با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی به صور گوناگونی در حال انجام است لازم است فعالین در زمینه های اقتصادی شناسایی گردند تا مورد حمایت‌های دولت قرار گیرند و از سوی دیگر بر اعمال اقتصادی و تجاری آنها نظارت لازم صورت گیرد تا از انجام فعالیتهای غیر مجاز و سوء استفاده‌ها و رانت خواری‌های احتمالی و به وجود آمدن فضای نا‌سالم اقتصادی جلوگیری شود.

بنابراین لازم است هر شرکتی تا دو ماه پس از ثبت با مراجعه به اداره دارایی منطقه شرکت نسبت به تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی اقدام نماید.

فواید داشتن کد اقتصادی:

کاربردهای کد اقتصادر در فعالیت بسیار وسیع بوده و فراتر از حد تصورتان است. هر گونه فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند به داشتن کد اقتصادی یا شماره اقتصادی است. از کد اقتصادی برای موارد زیر استفاده می شود.

 • صدور فاکتور رسمی یا تنظیم دفاتر قانونی
 • دریافت کارت بازرگانی
 • دریافت گواهی نامه ارزش افزوده
 • مجوز حضور در مناقصه ها و مزایده ها
 • واردات و صادرات کالا
 • بستن قرادادهای تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده

مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی شرکت ها

۱- تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکاء و سهامداران شرکت

۲- گواهی امضاء دارندگان حق امضاء مجاز شرکت خطاب به اداره مالیات

۳- یک نسخه تکمیل شده از دفترچه تقاضای اخذ کد اقتصادی مودیان حقوقی

۴- تصویر برابر اصل اجاره نامه کد رهگیری دار و هولوگرام دار محل شرکت (در اجاره نامه مذکور، مستاجر باید شرکت باشد) 

۵- تصویر برابر اصل کلیه مدارک ثبتی شرکت اعم از اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت، صورتجلسه هیات مدیره شرکت، روزنامه رسمی ثبت شرکت و روزنامه رسمی ثبت تغییرات شرکت

  هر سوالی دارید مطرح نمایید
  Send via WhatsApp